Video

Hướng dẫn sử dụng phần mềm LETATWIN PC EDITOR

By :mayindaucotmax 1605 Views 13/12/2017
Hướng dẫn sử dụng phần mềm LETATWIN PC EDITOR

Công ty Cổ phần Minh Việt, nhà phân phối ủy quyền máy in đầu cốt tại Việt Nam của MAX (Nhật Bản) từ năm 2003, xin trân trọng giới thiệu phần mềm LETATWIN PC EDITOR dùng cho các dòng máy in đầu cốt LETATWIN.Bằng cách sử dụng phần mềm LETATWIN PC EDITOR, người sử dụng có thể dùng máy LM-550A (và LM-390A) như một máy in...Đọc Thêm